بهترین مشاور تحصیلی در استان کرمان

بهترین مشاورتحصیلی در استان کرمان کیست ؟

همه ی دانش اموزان دوست دارند در بهترین دانشگاه قبول بشوند و در این راستا خواسته هایی دارند اما چرا بعضی از دانش اموزان پیوسته مطالعه و پیشرفت می کنند و از همه مهمتر انگیزه ی انها رو به افزایش است و اما در مقابل  دانش اموزانی هم وجود دارند که با داشتن خواسته ی قبولی در کنکور اما حتی حاضر نیستند یک ساعت با برنامه ریزی درس بخوانند علت چیست ؟

علت : نه هوش دانش اموز است و نه محیط خانواده و مدرسه و سایر بهانه های دیگر .

علت اصلی در کشورهای پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته است وجواب ان : نوع هدف گذاری و کیفیت هدف گذاری دانش اموز می باشد.

بهترین نوع هدف گذاری چگونه است :مشاوره ی تحصیلی به روش دانشگاه ییل امریکا
این متد معادل با هزاران متد اموزشی می باشد ، قبولی شما در کنکوربا این متد قطعیست چراکه این روش پس از بیست سال تحقیق در دانشگاه ییل امریکا به وجود امده است و قوی ترین برنامه ریزی را درخود دارد .همچنین شما علاوه بر اموزش برنامه ریزی برای بعد عقلایی (درس خوندن ) اموزش می بینید تا همه ی ابعادتان را برنامه ریزی کنید .

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

09211429398

yalenote.ir

mech.hej.341@gmail.com

مهندس محمد رضا رحیمی پور

 

دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی

دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی