زندگی متفاوت

 متفاوت زندگی کنیم


همه ی ما انسانها به گونه ایی افریده شدیم که از سکون تنفر داریم و دوست داریم متفاوت زندگی کنیم .

اما متفاوت زندگی کردن در دنیای امروزی یک نوع مهارت محسوب میشود و به راحتی بدست نمی ایید ، خوشبختانه تنها نقطه ی عطف ما در این زمانه این است میتوانیم نسبت به پیشینیان از تحقیقات معتبر و علوم مختلف برای تحقق تحول در زندگی خود بهره ببریم .در این مطلب قصد ما این نیست که شما را سر در گم کنیم بلکه قصد داریم به شما بگوییم که تمامی علوم مختلف همچنین همه ی روش ها و تحقیقات فقط به یک مفهوم ختم میشوند و ان هم چیزی نیست به جز تحول درون .

خوب باز هم اگر شما بخواهید با تحول درونی خود زندگی متفاوتی داشته باشید و ان را کاملا بشناسید روشهای مختلفی وجود دارد که همه ی انها از یک مفهوم پیروی میکنند و ان نظم درون است .

اما ما به شما میگوییم وقت خود را برای اموزش روشهای مختلف تلف نکنید نظم درون فقط با برنامه ریزی درون محقق میشود .اگر بخواهیم ساده تر بگوییم همان برنامه ریزی جامع و همه جانبه برای تمام ابعاد فردی و اجتماعی که به کمک این برنامه دقیق بدانید شما دنبال چه هستید و هدفمند به سوی خواسته ی خود قدم بردارید .

این موضوع انقدر مهم است که خداوند در ذهن ما بخشی قرار داده است به نام ار ای اس که این بخش به کمک کورتکس مغز وظیفه دارد تا برنامه ریزی را برای ما انجام دهد .

پس اگاه باشید تحول زمانی اغاز میشود که علم برنامه ریزی را کامل بشناسید .

تحقیقات معتبری در جهان روی این موضوع انجام شده که ما نتیجه ی انها را همراه با روش استاندارد و بین المللی برنامه ریزی درون یک دفترچه قرار داده اییم تا شما مهارت استاندارد برنامه ریزی را با ان اموزش ببینید

برای دانلود این دفترچه و تحول درونی شما را به دنبال کردن وب سایت برنامه ریزی جامع زندگی ییل دعوت میکنیم .همچنین برای دانلود دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی شما را به بازدید از فروشگاه این وبسایت دعوت مینماییم .

دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی

دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی