تاثیر دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی بر روی بعد روانی

تاثیر دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی ییل بر روی بعد روانی

RAS یا سیستم فعال کننده مشبک (Reticular Activating System)این سیستم تشکیلات تورینه ای است به اندازه یک چهارم سیب در مغز انسان که وظیفه آن پالایش اطلاعات بخصوصی از میان اطلاعاتی است که به ما می‌رسد. مثلاً اگر شما یک ماشین قرمز قدیمی بخرید، پس از آن وقتی به خیابان می‌روید دائماً ماشین هایی از نوع ماشین خود می‌بینید. گویی ماشینهای قرمز قدیمی در سطح شهر بیشتر شده اند. در صورتی که چنین نیست. تنها سیستم RAS شما ماشین های قرمز و قدیمی را از میان انبوه ماشین های دیگر برمی گزیند و به ذهن شما میدهد. وظیفه RAS نیز همین انتخاب و گزینش اطلاعات است از میان محیط و نتایج عملکردهای شما، با توجه به آنچه شما می‌خواهید یا برای داشتنش برنامه دارید. پس اگر شما برنامه داشته باشید و هدف گذاری کرده باشید RAS شما در چهارچوب هدف و برنامه ی شما به شما اطلاعات میدهد . این سیستم نمیتواند هم مثبت باشد و هم منفی ” پس اگر شما یک برنامه ی ریزی اصولی سرشار از ایده و فکر مثبت به ان ندهید RAS مشغول به جمع آوری شواهدی مبتنی بر اطلاعاتی بدون پایه و اساس و منفی میشود ان هم از محیط سپس آنها را در اختیار ذهن شما قرار می‌دهد معمولا این افراد بدبین و احساس ناکامی و همچنین حرف از بدشانسی میزنند و بر اساس همین سیستم  RAS   از محیط شواهدی مبتنی بر بر بدشانسی انها جذب میکند همانطور که ماشینهای قرمز قدیمی را جذب میکرد . در حالی که پیروزمندان به RAS وظیفه متفاوتی واگذار می‌کنند . ازانجاکه پیروزمندان برنامه ریزی دقیق و واضحی برای پیشرفت خود دارند RAS آنها شواهدی مبتنی بر هوشمندی، توانمندی، موفقیت ثروت و قدرت آنها را از محیط بر می‌گزیند تا به آنها ثابت کند که پیروزند.
پس می‌بینید این که شما احساس پیروزی و شکست کنید به طور کامل در دست خود شما است و تنها بستگی به چگونگی برنامه ریزی رایانه ذهن توسط خودتان و تصمیم هایی دارد که با توجه به اطلاعات رایانه خود می‌گیرید. پس شما هم می‌توانید به پیروزمندان بپیوندید فقط کافیست بخواهید.

انسان هایی که برنامه ریزی جامع و مکتوب دارند  اطلاعات رایانه خود را همان طور که می‌خواهند تغییر می‌دهند. آنها دنیای خود را وسعت می‌بخشند و می‌دانند که اضطراب، خصومت، غم و اندوه عوامل منفی هستند و تخریب کننده تصورات خلاق و سازنده می‌باشند. آنها می‌دانند که رایانه آنها فرقی میان من حقیقی و آن کسی را که من می‌خواهم باشم قائل نیست.دانشمندان دریافته اند وقتی که ما خود را لبریز از خودپنداری مثبت و تفکر مثبت می‌سازیم ماده ای در مغز ما ساخته می‌شود به نام اندروفین که توسط جریان خون به تمامی بدن منتقل می‌شود و احساسی از وجد و شادی وصف ناشدنی در ما پدید می‌آورد. پیروزمندان پیوسته با نشاط، پرانرژی و سرزنده اند زیرا با داشتن یک برنامه ریزی جامع و تفکرات مثبت پیوسته مسرور از ترشح مداوم اندروفین در سیستم حیاتی خود هستند. پس اجازه ندهیم تحت هیچ عنوان تفکرات منفی و تصور شکست به ذهن ما راه یابد!
در این روزها مبادا به توهمات منفی اجازه دهید که رایانه شما را آلوده سازند. شاید یادآوری این نکته لازم باشد که هنوز هم جامعه بهترین پاداش های خود را به بهترین های خود هدیه میدهد و این بهترین‌ها نوابغی هستند که نبوغ آنها استعداد فراوانی است که در برنامه ریزی جامع زندگیشان و تلاش  پشتکار از خود بروز می‌دهند.
این عبارت را که گفته یکی از انسانهای موفق قرن ماست از خاطر نبریم : “از تحصیلات، کاری در جهان ساخته نیست زیرا دنیا پر از انسان های تحصیل کرده ولی شکست خورده و ناامید است. از استعداد هم کاری در جهان ساخته نیست زیرا انسان های با استعداد فراوانی وجود دارند که مأیوس و شکست خورده اند. حتی از نبوغ هم کاری ساخته نیست زیرا اصطلاح “نابغه آس و پاس” تقریبا به شکل یک ضرب المثل درآمده است.
تنها چیزی که کیفیت حقیقی زندگی انسان‌ها را مشخص می‌سازد همانا مفهوم طلایی پشتکار مبتنی بر برنامه ریزی جامع است.” در پایان نیز اگر شما حتی تا این لحظه تلاشی شایسته برای دستیابی به هدف خویش صورت نداده اید و یا اینکه اگر هدفی نداشتید این پیام ما به شماست که هیچ گاه دیر نیست زیرا “هر جا که اراده ای هست راهی هم هست .دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی ییل گامی بزرگ در راستای تحقق ارزو هایتان.

همین الان دانلود میکنم

yalenote.ir

تلفن پشتیبانی:

09211429398

دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی ییل